شاهنامه با طعم گیتار، سعید مختصی
The unique combination of Saeid Mokhtassi's voice as he reads poetries written over a millennium ago against the sound of guitar is a testimony that old and new could go hand in hand.


سپاس از دوستانی که با حضور خود در دوازدهمین بزرگداشت فردوسی همراه و یار ما یودند‌.

Thanks to everyone who attended the 12th Commemoration Day of Ferdowsi. #دوستان_شاهنامه #بزرگداشت_فردوسی #دکترمحمودکویر #friends_of_shahnameh #Commemoration_Day_of_Ferdowsi


Friends of Shahnameh celebrated Ferdowsi and his Shahnameh (a literary masterpiece with universal human values) for 12 years in a row. Shahnameh was written over a millennium ago, but some of the topics discussed are still relevant today.

#دوستان_شاهنامه#بزرگداشت_فردوسی

#دکترمحمودکویر


On-line Events:با کلیک روی لینک‌های زیر می‌توانید به برنامه‌های آنلاین دوازدهمین بزرگداشت فردوسی (2022) در منچستر دست پیدا کنید.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1) Wisdom and Happiness in Shahnameh, a talk by Dr. Soraya Feili, recorded by Homayoon Nouroozi, (In Farsi).


خرد و شادی‌گرایی در شاهنامه، دکتر ثریا فیلی (به فارسی)، ضبط توسط همایون نوروزی

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2) The story of Zahak by Mehrdad Parseh (In Farsi)


داستان ضحاک، مهرداد پارسه

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3) The story of Zahak & Fereydoon, narrated by members of Friends of Shahnameh's poetry workshop (In Farsi). To access the programme click here.


داستان ضحاک و فریدون، توسط دوستانی که در کارگاه‌های شاهنامه‌خوانی دوستان شاهنامه شرکت می‌نمایند.The recording of the In-person Event:

شاهنامه‌خوانی هونیا منفرد، همراه نوجوان گروه

نگاهی به چند عکس و ویدئو از برنامه

پایان یک دور خوانش شاهنامه بخشی کوتاه از سخنان دکتر کویر

شاهنامه‌خوانی به سبک بختیاری

شاهنامه با طعم گیتار، سعید مختصی

27 views0 comments