top of page

Profile

Join date: Jan 17, 2022

About

میاسای ز آموختن یک زمان به دانش میفکن دل اندر گمان

چو گویی که فامِ خِرَد توختم همه هرچه بایستم آموختم،

یکی نغز بازی کند روزگار که بنشانَدَت پیش آموزگار


مهرداد پارسه ؛ کورد ؛ اهل و ساکن ایلام ؛ بازنشسته پیش از وقت

دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشته عمران ؛ پنج شش سالی هست که شاهنامه میخوانم و می آموزم و از روی علاقه ای که به میهن و فرزانه ی توس دارم در واتس آپ و تلگرام و کلاب هاوس به آموزش شاهنامه میپردازم ؛ در کنار شاهنامه ی ارجمند ؛ گرشاسب نامه ؛ فرامرز نامه ؛ بهمن نامه ؛ بانوگشسب نامه و دیگر سروده هایی از این دست ؛ خسرو و شیرین و هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی را خوانده ام و آموزش میدهم و می آموزم و می آموزم و می آموزم..


راههای تماس: واتس آپ 09223470635 تلگرام map789@

https://t.me/shahname_khanesh_sharhMehrdad parseh

Admin
More actions
bottom of page