top of page

کارگاه شاهنامه‌خوانی 131 دوازده رخ - 12Friends of Shahnameh is inviting you to a scheduled Zoom meeting.


Topic: کارگاه شاهنامه‌خوانی 131 دوازده رخ - 12

Time: May 23, 2024 07:00 PM Universal Time UTC


Join Zoom Meeting


Meeting ID: 833 3448 1209

Passcode: 123


Find your local number: https://us06web.zoom.us/u/klVPvrYu3به خوانش شاهنامه ادامه می‌دهیم. ورود به جلسه برای همگان آزاد می‌باشد. دوستان می‌توانند از هر جلسه به ما یپیوندند. نگران نبود اسمتان (در واقع حرف اول اسمتان) در لیست خوانش که در زیر آمده نباشید.


با خلاصه‌ای از سه داستان پیشین شروع می‌کنیئ و بعد از نسخه‌ی پی‌دی‌اف که در ادامه آمده از صفحه 771 پی‌دی‌اف (یا صفحه‌ی 41 کتاب) خوانش را ادامه می‌دهیم. هر شرکت‌کننده ده بیت را خواهد خواند.


مصرع آغازین:

سپهدار ایران نیامد ستوه


برای دسترسی به شاهنامه صوتی روی لینک زیر کپی کنید.


بعد از کار روی جرات خواندن، در حال حاضر روی توانایی معنی کردن و درست خواندن کار می‌کنیم. اگر خواستید قبلا تمرین کنید یا به شاهنامه صوتی مراجعه کنید و لغت‌های دشوار را معنی کنید بسیار هم عالی است (هم نسخه‌ی پی‌دی‌اف و هم نسخه‌ی صوتی در بالا اضافه شده) اما اگر وقت تمرین ندارید نگران نباشید فقط در جلسه حاضر شوید و قسمت خود را بخوانید.از اشتباه نمی‌ترسیم.


دوستان این برنامه ضبط خواهد شد. بعد از اینکه سلام و احوالپرسی کردیم یاداوری می‌کنم که هر کسی که مایل باشد می‌تواند با دوربین خاموش در جلسه شرکت کند.


برنامه خوانش در جلسه به ترتیب زیر می‌باشد:

10 بیت اول ح

سپهدار ایران نیامد ستوه


10 بیت دوم ا

یکی رزم تا شب برآمد ز کوه


10 بیت سوم ع

بگرداند این بد ز تورانیان


10 بیت چهارم ا

چو گفتار پیران ازان سان شنید


10 بیت پنجم م

ز تور و پشنگ ار دراید بمهر


10 بیت ششم ر

و دیگر که گفتی ز کار سپاه


10 بیت هفتم ک

که من خود برانم کز ایدر سپاه


10 بیت هشتم ش

از ایرانیان ده وزینها یکی


10 بیت نهم ف

نهانی روانش پر از درد بود


10 بیت دهم م

دو شاه و دو کشور چنین جنگجوی


اگر کسی غابب بود یا در جلسه‌ای ترجیح داد که نخواند، دیگران می‌توانند داوطلب خوانش ابیات ایشان شوند.


به امید دیدار
14 views0 comments

Kommentare


bottom of page