top of page

کارگاه شاهنامه‌خوانی 127 دوازده رخ -8We are getting together to read Shahnameh and talk about it in the context of the present time.


Friends of Shahnameh is inviting you to a scheduled Zoom meeting.


Topic: کارگاه شاهنامه‌خوانی 127 دوازده رخ - 8

Time: Mar 7, 2024 07:00 PM Universal Time UTC

Join Zoom Meeting


Meeting ID: 884 3996 4611

Passcode: 123

Find your local number: https://us06web.zoom.us/u/kd9C2vWcZTبه خوانش شاهنامه ادامه می‌دهیم. ورود به جلسه برای همگان آزاد می‌باشد. دوستان می‌توانند از هر جلسه به ما یپیوندند. نگران نبود اسمتان (در واقع حرف اول اسمتان) در لیست خوانش که در زیر آمده نباشید.


با خلاصه‌ای از سه داستان پیشین شروع می‌کنیئ و بعد از نسخه‌ی پی‌دی‌اف که در ادامه آمده از صفحه 757 پی‌دی‌اف (یا صفحه‌ی 723 کتاب) خوانش را ادامه می‌دهیم. هر شرکت‌کننده ده بیت را خواهد خواند.


مصرع آغازین:

پاسخ نامه گودرز از پیش شاه کیخسرو: دبیر خردمند را پیش خواند


برای دسترسی به شاهنامه صوتی روی لینک زیر کپی کنید.


بعد از کار روی جرات خواندن، در حال حاضر روی توانایی معنی کردن و درست خواندن کار می‌کنیم. اگر خواستید قبلا تمرین کنید یا به شاهنامه صوتی مراجعه کنید و لغت‌های دشوار را معنی کنید بسیار هم عالی است (هم نسخه‌ی پی‌دی‌اف و هم نسخه‌ی صوتی در بالا اضافه شده) اما اگر وقت تمرین ندارید نگران نباشید فقط در جلسه حاضر شوید و قسمت خود را بخوانید.از اشتباه نمی‌ترسیم.


دوستان این برنامه ضبط خواهد شد. بعد از اینکه سلام و احوالپرسی کردیم یاداوری می‌کنم که هر کسی که مایل باشد می‌تواند با دوربین خاموش در جلسه شرکت کند.


برنامه خوانش در جلسه به ترتیب زیر می‌باشد:

10 بیت اول ح

دبیر خردمند را پیش خواند


10 بیت دوم ا

نپذرفت ازان پس خود او پند من


10 بیت سوم ع

ز نیکاختر و گردش هور و ماه


10 بیت چهارم ا

که او بر لب رود جیحون درنگ


10 بیت پنجم م

وزان سو که لهراسب شد با سپاه


10 بیت ششم ر

دهستان و گرگان و آن بوم و بر


10 بیت هفتم ک

همیدون گمانم که چون من ز راه


10 بیت هشتم ش

نگهبان لشکر بود روز جنگ


10 بیت نهم ف

هجیر آمد از پیش خسرودمان


10 بیت دهم م

نوازیدن شاه بشنید ازوی


اگر کسی غابب بود یا در جلسه‌ای ترجیح داد که نخواند، دیگران می‌توانند داوطلب خوانش ابیات ایشان شوند.


به امید دیدار
37 views0 comments

Comments


bottom of page