top of page

کارگاه شاهنامه‌خوانی 125 دوازده رخWe are getting together to read Shahnameh and talk about it in the context of the present time.


Friends of Shahnameh is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: کارگاه شاهنامه‌خوانی 125 دوازده رخ

Time: Feb 1, 2024 07:00 PM Universal Time UTC

Join Zoom Meeting


Meeting ID: 853 9157 5211

Passcode: 123

Find your local number: https://us06web.zoom.us/u/kc5BUHDtfV
به خوانش شاهنامه ادامه می‌دهیم. ورود به جلسه برای همگان آزاد می‌باشد. دوستان می‌توانند از هر جلسه به ما یپیوندند. نگران نبود اسمتان (در واقع حرف اول اسمتان) در لیست خوانش که در زیر آمده نباشید.


با خلاصه‌ای از سه داستان پیشین شروع می‌کنیئ و بعد از نسخه‌ی پی‌دی‌اف که در ادامه آمده از صفحه 750 پی‌دی‌اف (یا صفحه‌ی 720 کتاب) خوانش را ادامه می‌دهیم. هر شرکت‌کننده ده بیت را خواهد خواند.


مصرع آغازین:

عمود از پس تیغ برداشتند


برای دسترسی به شاهنامه صوتی روی لینک زیر کپی کنید.


بعد از کار روی جرات خواندن، در حال حاضر روی توانایی معنی کردن و درست خواندن کار می‌کنیم. اگر خواستید قبلا تمرین کنید یا به شاهنامه صوتی مراجعه کنید و لغت‌های دشوار را معنی کنید بسیار هم عالی است (هم نسخه‌ی پی‌دی‌اف و هم نسخه‌ی صوتی در بالا اضافه شده) اما اگر وقت تمرین ندارید نگران نباشید فقط در جلسه حاضر شوید و قسمت خود را بخوانید.از اشتباه نمی‌ترسیم.


دوستان این برنامه ضبط خواهد شد. بعد از اینکه سلام و احوالپرسی کردیم یاداوری می‌کنم که هر کسی که مایل باشد می‌تواند با دوربین خاموش در جلسه شرکت کند.


برنامه خوانش در جلسه به ترتیب زیر می‌باشد:

10 بیت اول ح

عمود از پس تیغ برداشتند


10 بیت دوم ا

همی رزم جستند یک با دگر


10 بیت سوم ع

همی زور کرد این بران آن برین


10 بیت چهارم ا

که ای برتر از جایگاه و زمان


10 بیت پنجم م

چو شد کار هومان ویسه تباه


10 بیت ششم ر

برفت و بران دشت کرد آفرین


10 بیت هفتم ک

سبک بیژن اندر میان سپاه


10 بیت هشتم ش

گرفتش ببر باز فرزند را


10 بیت نهم ف

ده اسب آوریدند زرین لگام


10 بیت دهم م

چو رفتی بنزدیک لشکر فراز


اگر کسی غابب بود یا در جلسه‌ای ترجیح داد که نخواند، دیگران می‌توانند داوطلب خوانش ابیات ایشان شوند.


به امید دیدار
21 views0 comments

Comments


bottom of page