top of page

کارگاه شاهنامه‌خوانی، جلسه 93 از طریق ز‌ومWe get together, read Shahnameh and talk about it in the context of the present time.


Friends of Shahnameh is inviting you to a scheduled Zoom meeting.


Topic: کارگاه شاهنامه‌خوانی، جلسه 93 از طریق ز‌وم

Time: May 23, 2022 07:00 PM Universal Time UTC


Join Zoom Meeting


Meeting ID: 858 3407 2664

Passcode: 123با هم شاهنامه می خوانیم و در مورد مفاهیم مطرح شده در بستر زمانه امروزی صحبت می کنیم.


ورود به جلسه برای همگان آزاد می‌باشد. دوستان می‌توانند از هر جلسه به ما یپیوندند. نگران نبود اسمتان در لیست خوانش که در زیر آمده نباشید.

با نسخه‌ی پی‌دی‌اف که در ادامه آمده از صفحه 625 پی‌دی‌اف (یا صفحه‌ی 595 کتاب) خوانش را شروع خواهیم کرد.

مصرع آغازین:

چو بشنید رستم برآشفت سخت

Shaahnameh (3)
.pdf
Download PDF • 5.73MB

برای دسترسی به شاهنامه صوتی روی لینک زیر کپی کنید.


نگران معنی کردن یا درست خواندن نباشید. فعلا روی جرات خواندن کار می‌کنیم. اگر خواستید قبلا تمرین کنید یا به شاهنامه صوتی مراجعه کنید و لغت‌های دشوار را معنی کنید بسیار هم عالی است (هم نسخه‌ی پی‌دی‌اف و هم نسخه‌ی صوتی در بالا اضافه شده). اگر وقت تمرین ندارید نگران نباشید فقط در جلسه حاضر شوید و قسمت خود را بخوانید.


دوستان این برنامه ضبط خواهد شد. بعد از اینکه سلام و احوالپرسی کردیم یاداوری می‌کنم که هر کسی که مایل باشد می‌تواند با دوربین خاموش در جلسه شرکت کند.


برنامه خوانش در جلسه به ترتیب زیر می‌باشد:


۱۰ بیت اول ح

چو بشنید رستم برآشفت سخت


۱۰ بیت دوم ا

ترا پوشش از خود و چرم پلنگ


۱۰ بیت سوم ع

که امروز رزمی بزرگست پیش


۱۰ بیت چهارم ا

دل اندر سرای سپنجی مبند


۱۰ بیت پنجم م

بخون و بمغز اندرون خار و خاک


۱۰ بیت ششم ر

چنین گفت رستم که از کردگار


۱۰ بیت هفتم ک

برفتند زان روی کنداوران


۱۰ بیت هشتم ش

بشمشیر برد آن زمان شیر دست


۱۰ بیت نهم ه

ز چینی و شگنی و از هندوی


۱۰ بیت دهم م

یکی را ز شگنان و سقالب و چین


ابیات بعدی عضو جدید یا خودم

بدرید صفهای سقالب و چین


اگر کسی غابب بود یا در جلسه‌ای ترجیح داد که نخواند، دیگران می‌توانند داوطلب خوانش ابیات ایشان شوند. اگر هم کسی داوطلب نشد نگران نباشبد خودم خواهم خواند.


به امید دیدار
+++++++++++

برای کمک به درک معنی ابیات، معانی زیر از کتاب استاد جلال خالقی مطلق اضافه شده.
34 views0 comments

Comments


bottom of page