چرایی شاهنامه

Updated: Nov 27, 2021We had a chance to get together and talk about Shahnameh. Thanks to everyone who attended.

https://t.me/FriendsOfShahnameh/1918

سپاس ویژه از تمام دوستانی که در گفتگویی آزاد پیرامون شاهنامه شرکت کردند. سپاس ویژه از آقای آهار و آقای هروی. برای دسترسی به فایل صوتی برنامه اینجا کلیک کنید.


23 views1 comment