top of page

خوانش آخر شاهنامه

فردوسی روز پایان سرایش شاهنامه را ۲۵ اسفند اعلام کرده (۲۵ اسفند به تاریخ باستانی = ۱۹ اسفند به تقویم خیامی).

در کارگاه شاهنامه‌خوانی دوستان شاهنامه ما هم در ۲۵ اسفند موفق به پایان خوانش شاهنامه شدیم.

سپاس ویژه از دوستان گروه و همراهانی که از طریق پست‌های شاهنامه‌خوانی در منچستر ما را دنبال کردند.

دست مریزاد

روح فردوسی بزرگ هم شاد.
4 views0 comments

Comments


bottom of page