آشنایی با وبلاگ نویسان سایت دوستان شاهنامه

Updated: Apr 23آقای مهرداد پارسه به عنوان وبلاگ‌نویس در سایت دوستان شاهنامه فعالیت دارند

برای آشنایی بیشتر با کارهای ایشان روی لینک زیر کلیک کنید

https://t.me/shahname_ba_mehrdad_parseh

30 views0 comments